Zima 2008
8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Po Matalýza Databázy Astronómia Databázy
Ut Ochrana dát Distribuované výpočty Vyčísl Princípy p. jazykov
St Matalýza C++ Astro Odborný štýl
Št Vyčísliteľnosť a zložitosť Validácia a verif.
Pi Úvod do FP Úvod do FP